Աշուղ Ջիւանի - Ասմունքներ   
 
Աշուղ Ջիւանի - Գաղթականութիւնը
   Վլատիմիր Ապաճեան Download
 
Աշուղ Ջիւանի - Հայեր
   Վլատիմիր Ապաճեան Download
 
Աշուղ Ջիւանի - Ով որ Ազգ, Հայրենիք չի ճանաչում
   Վլատիմիր Ապաճեան Download
 
Աշուղ Ջիւանի - Կարծիք
   Վլատիմիր Ապաճեան Download