Այցեգիրք   
 

Կարօ Մ.
Սիրելիներ, նախ շնորհաւորութեամբ սկսիմ. ուրախ եմ ձեր աշխատանքով, կը մաղթեմ բոլորիդ յաջողութիւն։ Եթէ կրնանք ձեզի օգտակար դառնալ յուսամ իրար գտնանք։ Լաւ օրեր բոլորիս։
Posted on: 2008-03-01

Գուրգէն Ղազարեան (photo kevork)
Իմ շնորհաւորութիւններս ձեզի այս գեղեցիկ կայքէջին համար:
Յաջողութիւն ձեզի եւ բոլոր անոնց որ օգտակար կը դառնան իրենց գիւղին...:
Posted on: 2008-02-28

Սօնիա Ղազարեան
Կը շնորհաւորեմ բոլոր քեսապցիներուն այս կայքէջը ունենալուն, նաեւ մեծ քաջալերանք կայքէջը պատրաստողներուն, կեցցէք, ձեզի յաջողութիւն կը մաղթեմ:
Posted on: 2008-02-27

Յարութ
Իմ շնորհաւորութիւններս ձեզի այս գեղեցիկ կայքէջին համար:
Յաջողութիւն ձեզի:
Posted on: 2008-02-26

Steve
Կը շնորհաւորեմ ձեր այս կատարած աշխատանքը մաղթելով յաջողութիւն ձեզի եւ յարատեւութիւն դէպի աոաջ:
Posted on: 2008-02-18

Արա
Բարեւ, ես Արան եմ Հայաստանէն։ Ես քեսապցի եմ նոյնիսկ Հայաստանի մէջ։ Բարեւներ բոլոր քեսապցիներուն։
Posted on: 2008-02-16

Խաչիկ
Կը շնորհաւորեմ ձեզ, եւ յաջողութիւն բոլորիդ եւ Քեսապին եւ բոլոր անոնց որ կը մտածեն Քեսապի բարիքին համար։
Posted on: 2008-02-15

Հ. Գարեգին Քէօշկերեան
Կ՚ողջունեմ ձեզ բոլորդ մեր աննման Քեսապէն, եւ կը շնորհաւորեմ ձեր այս գեղեցիկ նախաձեռնութիւնը՝ մաղթելով ձեզի յարատեւութիւն եւ յաջողութիւն ձեր այս կարեւոր եւ օգտաշատ նախաձեռնութեան մէջ։
Աստուած պահէ ձեզ բոլորդ եւ պահէ պահպանէ մեր դրախտավայր հայաշէն Քեսապը։
Posted on: 2008-02-04

Ճոյ Ղազարեան
Յաջողութիւն բոլորիդ, շատ լաւ ըրած էք։
Posted on: 2008-01-18

sarkis
Հեչ լաւ չէ, նկարներ քիչ են, զէրօ բայց աւելի լաւ կրնաք ընել:
Posted on: 2008-01-15


Page << | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
Անուն : *
E-Հասցէ : *
Հաղորդագրութիւն : *
Security Code: *
 
 
(Thank you for submitting your Guestbook entry. If we approve it for display, it will appear on this Guestbook page.)