Մեր Մասին   
 

 

Այս կայքէջը արդիւնք է խումբ մը քեսապցի համալսարանականներու եւ շրջանաւարտներու պրպտումներու աշխատանքին, ու իբրեւ նպատակ կը հետապնդէ, գիտարուեստի արդի միջոցներով ծանօթացնել ամենուրէք գտնուող մեր համագիւղացիներուն, հայրենակիցներուն, ինչպէս նաեւ օտարներուն Քեսապի անցեալն ու ներկան. իր պատմութեամբ, աշխարհագրութեամբ, աւանդութիւններով, մշակոյթով ու մասնաւորապէս մարդկային, քրիստոնէական եւ ազգային դարաւոր արժէքներով:

Կայքէջի գլխաւոր հեռանկարն է ջանալ այս հայրենաւանդ հարստութիւնները նախ պահպանել, ապա այժմէականացնել եւ ի վերջոյ ժողովուրդին ընծայել:

Եթէ որեւէ կերպով կրնաք ձեր մասնակցութիւնը բերել այս ծրագրի զարգացման, ճոխացումին ու յարատեւման, բարեհաճեցէք մեր հետ կապի մէջ մտնել:

 

  Send  Print