Աշխարհագրական

 Քարտէս 
 Աշխարհագրական դիրք 
 Կլիմայ 
 Գիւղեր 
 Լեռներ 
 Աղբիւրներ 
 Բոյսեր - Կենդանիներ 

www.kessabtsiner.com