Աւանդական   
 

 

Քեսապի մէջ աւանդութիւնը յատուկ տեղ կը գրաւէ: Երկար ատենէ որոշ աւանդութիւններ կը պահուէին քեսապցիներու կողմէ, սակայն ժամանակի ընթացքին անոնցմէ ոմանք գրեթէ մոռցուած են: Յիշենք անոնցմէ հետեւալները.

 
 Տօներ 
 Հարսանիք 
 Արհեստներ 
 Խաղեր 
 Ճաշեր 
 Յատուկ պատրաստութիւններ 
 Նախնական Դարմանում 
 Ածականներ 

  Send  Print