Առակներ եւ պատմուածքներ   
 

 

 

 

ԿԷՔՎՈՒՕՆ ՎԻՏՏԸ

 

Ուօր մը կէքվէօն հարցուցիրին։

-         Չըվա՞ վիտտիդ կէրէր ի։

-         Լիեռը ձունէն ըրվան քիլիլէն, - էսիրի կէքէօվը։

Սօնրա, ամուօռ վախըդ կինա տիսիրին զը, իշիրին կինա վիտտը կէրմէր ի։ Հարցուցիրին էր.

-         Չըվա՞ վիտտիդ կէրմէր ի։

-         Դառ լառռուօն ձուօյնը չըհէլլուօծի, -  էսիր ի։

-         Աման, - էսիրին, - ամուօռն իլի տիսունք զըսքի, ձըմիէռն իլի։

 

 
 Աստուօծ միէկ տըվուղէն հէրէր կուտու
 ՆՄՈՅՇ ՄԸ ՔԵՍԱՊԻ ՀԱՅԵՐԷՆԷՆ
 

  Send  Print