Անձնաւորութիւններ   
 

 ՈՎՍԻԱ ՍԱՂՏՃԵԱՆ
 (1887-1953)

  Send  Print