2014_Յարձակում   
 
Տեղահանութիւն
Տեղահանութիւն  ( 126 )
Զինեալներ
Զինեալներ  ( 120 )
զօրակցութիւն
զօրակցութիւն  ( 90 )
Աւեր
Աւեր  ( 96 )
վեռականգնում
վեռականգնում  ( 52 )