Պատմական   
 


Սահակեան վարժառան
   
   
   
   
այգէկութ
   
   
Քեսապ
   
   
ծերունի հովիւ
   
   
Հովիւը նախիրին հետ
   
   
Չալմա
   
   
Ցորեն կամնել (Ցիրեն կեմնիլ)
   
   
հողամշակութեան ժամանակ
   
   

   1   2   3 4 5